Mina keskkonna saadikuna Hiiumaal

Loomise kuupäev 22.11.2023

17. novembril toimus Hiiumaa valla noortevolikogu (https://vald.hiiumaa.ee/noorte-volikogulink opens on new pagehttps://vald.hiiumaa.ee/noorte-volikogu">) keskkonnateemaline osaluskohvik “Mina keskkonna saadikuna Hiiumaal”. Osaluskohvik sai teoks Noorte osaluse fondi 2023 (https://enl.ee/fond/link opens on new pagehttps://enl.ee/fond/">) toel, mille üks suundadest on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine. Projekti eesmärgiks oli jõuda osaluskohviku lõpuks arusaamani, kuivõrd rohelise saarena näevad Hiiumaad Hiiumaa noored ise, milliseid lahendusi pakuvad noored otsustajatele enda argipäeva keskkonnahoidlikust vaatevinklist planeerides ning millisena näevad rohelist Hiiumaad tulevikus meie noored ja otsustajad.

Käina koolist osalesid kohvikus mõned 8. ja 9. klassi õpilased, kes tutvustavad oma klassides osaluskohvikus käsitletud teemasid. Arutelude käigus selgub, et noored on keskkonnateemadest väga teadlikud. Nad teavad, kuidas aidata omapoolselt kaasa keskkonna probleemide lahendamisele, järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid ja suurendada noorte ning nende vanemate keskkonnateadlikkust.

Käina kooli õpilasesindus võttis plaani läbi viia intervjuud kooli noortele, et teada saada nende seisukohti ja ettepanekuid Hiiumaa, kui Rohelise saare (https://hiiumaa.ee/roheline-hiiumaa/link opens on new page) keskkonnaarengute kohta praegu ja tulevikus.

Osaluskohviku kokkuvõtet saab lugeda SIITlink opens on new page

Huvijuht

Viimati muudetud 22.11.2023.